Chính sách bảo mật P3 cam kết đảm bảo sự an toàn tối đa cho thông tin cá nhân của các thành viên và người sử dụng trên trang web.

Các thông tin của người dùng sẽ được lưu trữ trong một khoảng thời gian quy định bởi pháp luật hoặc cho những mục đích cần thiết. Việc truy cập trang web và duyệt qua các trang có sẵn là miễn phí cho người dùng và thành viên của P3casino mà không yêu cầu bất kỳ thông tin cá nhân nào. Nếu bạn không đăng nhập tài khoản của mình, bạn sẽ hoạt động ẩn danh và chúng tôi sẽ không biết danh tính của bạn cho đến khi bạn đăng nhập vậy chính sách bảo mật là gì ?

Chính sách bảo mật về phạm vi sử dụng thông tin khách hàng

Điều khoản
Điều khoản

Thông tin khách hàng chỉ được sử dụng trong quá trình hoạt động của trang web và được cung cấp cho các đối tác của công ty.

Ngoài ra, chúng tôi sử dụng thông tin được thu thập để thông báo cho khách hàng về các sản phẩm và dịch vụ khác của chúng tôi hoặc các công ty liên kết.

Khi truy cập vào trang web của chúng tôi, Google có thể thu thập và hiển thị thông tin của bạn dựa trên cơ chế người dùng của họ.

Tuy nhiên, chúng tôi cam kết tuân thủ các quy định bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng và sẽ không chia sẻ thông tin đó với bất kỳ bên thứ ba nào khác.

Chính sách bảo mật P3 cam kết bảo mật hoàn toàn thông tin cá nhân của khách hàng, ngoài việc liên hệ để hỏi ý kiến, đánh giá và quan điểm của khách hàng về các sản phẩm và dịch vụ hiện tại hoặc những sản phẩm và dịch vụ mới tiềm năng.

Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng thông tin này khi cần thiết để đáp ứng các yêu cầu của khách hàng hoặc cho các mục đích chính đáng khác.

Chính sách bảo mật về thời gian lưu trưc thông tin P3

Công ty hiện sở hữu một hệ thống máy chủ có khả năng lưu trữ thông tin khách hàng trong khoảng thời gian tối thiểu 02 năm và tối đa 10 năm. Chúng tôi luôn nỗ lực để nâng cao khả năng lưu trữ thông tin cá nhân quan trọng trong quá trình hoạt động của công ty.

Thông tin liên hệ

Liên hệ tại:

  • Địa chỉ: Ng. 23 P.Nguyễn Thị Định, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
  • Số điện thoại: 0589090865
  • Email: [email protected]
  • Post code TPHCM: 700000
  • Nhà sáng lập : Quang Mạnh
Quang Mạnh P3